ระดับประถมศึกษา : ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับประถมศึกษา
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม : รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล การคิดสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และความรอบรู้ด้านต่างๆ

 

   
ห้องเรียนสีขาวออนไลน์ New Normal 4.0 รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์
ชื่อผลงาน ห้องเรียนสีขาวออนไลน์ New Normal 4.0
   
Home based learning to share learning to real life รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม BMP TEACHER
ชื่อผลงาน Home based learning to share learning to real life
   
พลาสติกเหยียบย่ำ รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนวัดไชยภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อผลงาน พลาสติกเหยียบย่ำ
   
ชื่อเรื่อง: Magic Box กล่องมหัศจรรย์
ความยาว: 3.31 นาที
วันเผยแพร่: 4 ต.ค. 61
เนื้อหา: การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานสื่อ Magic Box โดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอด้วยตนเอง
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: กล้องตาเรือ
ความยาว: 6.46 นาที
วันเผยแพร่: 10 มี.ค. 63
เนื้อหา: กิจกรรมการประดิษฐ์กล้องตาเรือสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
หน่วยงาน: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ชื่อเรื่อง: หุ่นยนต์สัตว์เคลื่อนที่
ความยาว: 4.46 นาที
วันเผยแพร่: 10 มี.ค. 63
เนื้อหา: กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของสำหรับเด็กเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การสั่นสะเทือน การเคลื่อนที่ของวัตถุ และฝึกความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างจินตนาการ
หน่วยงาน: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ชื่อเรื่อง: ดอกไม้แห่งสยาม (หอคอยฮานอย)
ความยาว: 2.48 นาที
วันเผยแพร่: 10 มี.ค. 63
เนื้อหา: กิจกรรมเกมดอกไม้แห่งสยาม เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการวางแผนการทำงานการคิดอย่างเป็นระบบ และรู้จักการสังเกต
หน่วยงาน: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ชื่อเรื่อง: ศิลปะโมเสก : สอนศิลป์
ความยาว: 9.59 นาที
วันเผยแพร่: 25 ก.ค. 63
เนื้อหา: การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากแรงบันดาลใจและจินตนาการที่ได้จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: รถถังกล่องกระดาษ : สอนศิลป์
ความยาว: 10 นาที
วันเผยแพร่: 11 พ.ค. 61
เนื้อหา: การประดิษฐ์รถถัง ที่ทำจากกล่องกระดาษ, แกนกระดาษทิชชู และแผงไข่กระดาษ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: จิกซอว์สร้างสนุก : สอนศิลป์
ความยาว: 6.49 นาที
วันเผยแพร่: 15 มี.ค. 63
เนื้อหา: สอนทำเกมจิกซอว์ไว้เล่นกับเพื่อน แค่มีกระดาษ, สีน้ำ และกระดาษลัง ก็ทำเกมแสนสนุกได้ (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: ถุงเท้าแปลงร่าง : สอนศิลป์
ความยาว: 9.59 นาที
วันเผยแพร่: 4 ก.ค. 63
เนื้อหา: สอนศิลปะประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: ลูกตีนเป็ดน้ำ : สอนศิลป์
ความยาว: 9.59 นาที
วันเผยแพร่: 20 ก.ค. 62
เนื้อหา: การศึกษาธรรมชาติที่ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม และนำลูกตีนเป็ดน้ำมาสร้างสรรค์งานศิลปะให้เป็นตุ๊กตา หน้าตลก และตกแต่งด้วยของจากธรรมชาติ เสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: ชุดเจ้าหญิงกระดาษสี : สอนศิลป์
ความยาว: 7.02 นาที
วันเผยแพร่: 13 ก.ค. 62
เนื้อหา: สอนการประดิษฐ์กระดาษเพื่อสร้างสรรค์เป็นชุดเจ้าหญิงสวยงาม พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ (ยังผลิตรายการต่อเนื่อง)
หน่วยงาน: ThaiPBS Kids
   
ชื่อเรื่อง: สนุกคิดประดิษฐ์ของเล่น “แก้วกระต่าย”
ความยาว: 5 นาที
วันเผยแพร่: 29 มค. 63
เนื้อหา: การประดิษฐ์แก้วกระต่าย จากรายการสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม่ เป็นรายการที่ให้เด็กๆนำสิ่งของเหลือใช้ภายในบ้านมาทำให้เกิดประโยชน์โดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นในรูปแบบต่างๆ มี 47 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์
ความยาว: 25 นาที
วันเผยแพร่: 9 เม.ย. 63
เนื้อหา: การเรียนเรื่องวงจรอย่างง่ายที่จะต่อยอดให้นักเรียนนักศึกษาได้พบมุมมองให้ในการสร้างสรรค์ มี 8 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: English in Daily Life
ความยาว: 23 นาที
วันเผยแพร่: 15 ม.ค. 63
เนื้อหา: การสอนภาษาอังกฤษอย่างง่ายด้วยการทักทาย กล่าวลา มี 16 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: รู้ไว้ใช่ว่า...
ความยาว: 3 นาที
วันเผยแพร่: 29 พ.ย. 61
เนื้อหา: กิจกรรมเสือข้ามห้วย เพื่อให้เด็กได้กระตุ้นการคิดทางวิทยาศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ตัวอย่างการใช้เครื่องเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก มี 7 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: Easy English
ความยาว: 6.01 นาที
วันเผยแพร่: 6 ต.ค. 61
เนื้อหา: ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มเรียน และเนื้อหาในชุดข้อมูล มี 58 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: เด็ก ART
ความยาว: 25 นาที
วันเผยแพร่: 5 ก.พ. 63
เนื้อหา: รายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี 58 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: การใช้ภาษาไทย ทาง social media
ความยาว: 6 นาที
วันเผยแพร่: 1 พ.ย. 59
เนื้อหา: ตัวอย่างการจัดการศึกษาของ กศน. ในการเรียนรู้ การช้ภาษาไทยทาง social media
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: Easy English
ความยาว: 6.01 นาที
วันเผยแพร่: 6 ต.ค. 61
เนื้อหา: สื่อการสอนภาษาอังกฤษ และมีตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานชนะ การประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานนักเรียน ปี 2561
หน่วยงาน: สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
   
ชื่อเรื่อง: Dream Finders : 01 Farmer
ความยาว: 26.29 นาที
วันเผยแพร่: 17 ก.ค. 62
เนื้อหา: ชวนให้น้องได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านอาชีพในฝัน ของเพื่อนๆ มี 11 ตอน
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด