ระดับประถมศึกษา : ผู้เรียนรู้

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 3 ด้าน (DOE) ระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนรู้ : รักและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ชอบการอ่าน มีความรู้พื้นฐาน ทักษะและสมรรถนะทางภาษา การคำนวณ มีเหตุผล มีนิสัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพในความงามรอบตัว

 

จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กใฝ่เรียนรู้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางกรรณิการ์ แป้นกลม
ชื่อผลงาน จัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กใฝ่เรียนรู้ : สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย ๔.๐
   
นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน รางวัลชนะเลิศ กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ กลุ่มประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร ชมรมทวิ/พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน นวัตกรรมทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน
   
เพาะพันธุ์ต้นกล้า ณ สวนบารมี สืบสานวิถีไทเดิ้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม ทีม เพาะพันธุ์ต้นกล้า ณ สวนบารมี สืบสานวิถีไทเดิ้ง
ชื่อผลงาน เพาะพันธุ์ต้นกล้า ณ สวนบารมี สืบสานวิถีไทเดิ้ง
   
เด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผอ.ทำอะไรอยู่ ? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร ชมรมทวิ/พหุภาษา จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน เด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทำอะไรอยู่ ?
   
แนวคิด OTTAWA ในการพัฒนาผู้เรียน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนบ้านเกาะทองสม จังหวัดพัทลุง
ชื่อผลงาน แนวคิด OTTAWA ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อการสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี
   
การใช้คำกริยาแสนสนุก ปลุกใจเราร้อง รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวปรางวลัย จำปาลี
ชื่อผลงาน การใช้คำกริยาแสนสนุก ปลุกใจเราร้อง
   
ห้องเรียนภาษาไทย กับ สวนสมุนไพร MR ต้าน COVID-19 รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท: บุคคลทั่วไป/ทีม นางสาวสุดารัตน์ สูงพิมพ์
ชื่อผลงาน ห้องเรียนภาษาไทย กับ สวนสมุนไพร MR ต้าน COVID-19
   
เมืองคงผักปลอดภัย รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน เมืองคงผักปลอดภัย
   
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสู่การบวชป่าอย่างยั่งยืน รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่าน
ชื่อผลงาน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสู่การบวชป่าอย่างยั่งยืน
   
ไอศกรีม ๓ นาที รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อผลงาน ไอศกรีม ๓ นาที
   
ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า รางวัลชมเชย กลุ่มประถมศึกษา
รางวัลชมเชย กลุ่ม ประถมศึกษา
ประเภท หน่วยงาน/องค์กร โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า
   
ชื่อเรื่อง: สื่อดิจิทัล DOE รร.สุขานารี
ความยาว: 4.26 นาที
วันเผยแพร่: 2 ก.ค. 63
เนื้อหา: นำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมของ รร.สุขานารี จ.นครราชสีมา เขต 1
หน่วยงาน: โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา
   
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก
ความยาว: 6.32 นาที
วันเผยแพร่: 8 ต.ค. 62
เนื้อหา: กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและฝึกจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
หน่วยงาน: กรมพลศึกษ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   
ชื่อเรื่อง: Math My Life คณิต ในชีวิตจริง
ความยาว: 29 นาที
วันเผยแพร่: 6 พ.ย. 62
เนื้อหา: สาระความรู้พื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ แสดงตัวอย่างชัดเจนเห็นภาพได้ง่าย มี 11 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: World wide science วิทยาศาสตร์แค่ปลายนิ้ว
ความยาว: 10 นาที
วันเผยแพร่: 6 มี.ค. 63
เนื้อหา: การสอนวิทยาศาสตร์อย่างง่ายตามหัวข้อต่างๆ มีภาพประกอบเข้าใจง่าย มี 34 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: สอนภาษาไทย...คำไทย ที่มักใช้ผิด
ความยาว: 1.5 นาที
วันเผยแพร่: 14 ม.ค. 63
เนื้อหา: เป็นตัวอย่างการสอนภาษาไทยอย่างง่าย มีตัวอย่างและเป็นการ์ตูน มี 29 ตอน
หน่วยงาน: สำนักงาน กศน.
   
ชื่อเรื่อง: ข้อห้าม วันตรุษจีน
ความยาว: 3.57 นาที
วันเผยแพร่: 9 ก.พ. 59
เนื้อหา: เกร็ดความรู้เรื่องข้อห้ามต่างๆ ในวันตรุษจีน เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอื่น เป็นการสร้างความรอบรู้ด้านต่างๆ
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   
ชื่อเรื่อง: Learn Around ส่องนักเรียน(นอก) : 01 Finland
ความยาว: 15 นาที
วันเผยแพร่: 14 ม.ค. 63
เนื้อหา: ปรัชญาการเรียนการสอนนักเรียนของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบทางการศึกษาโลก
หน่วยงาน: ทรู ปลูกปัญญา
   

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด