การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2564

image

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
♦ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดสระแก้ว
♦ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

สำนักงานเลขาธิการสภาภารศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ "กฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา"

ธนาคารกรุงไทย > เลขที่บัญชี 012 - 0 - 08783 - 9
.
ธนาคารไทยพาณิชย์ > เลขที่บัญชี 263 - 2 - 09312 - 0
.
ธนาคารกสิกรไทย > เลขที่บัญชี 016 - 3 - 20610 - 2

ขออนุโมทนาบุญในกุศลจิตกับทุกท่านด้วยค่ะ


enlightened ติตตามข่าวของ สกศ. ได้ที่
สื่อสังคมออนไลน์ -- OEC News สภาการศึกษา --
• Facebook: https://www.facebook.com/OECSocial
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด