ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมพิจารณา
ร่าง พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....


ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมเเสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวมายัง lawa.oec@gmail.com
หรือ

แบบสอบถามออนไลน์ ที่นี่

 

 

- สรุปผลการรับฟัง
- รายงานการวิเคราะห์และผลกระทบ

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด