ขอเชิญร่วมพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. .... เเละ ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. .... เเละ ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....


ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมเเสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวมายัง [email protected]

 

- ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ....
- สรุปผลการรับฟัง
- รายงานการวิเคราะห์และผลกระทบ

 

- ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
- สรุปผลการรับฟัง
- รายงานการวิเคราะห์และผลกระทบ

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด