ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
            คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
                    
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     (เลขาธิการสภาการศึกษา - ผู้อำนวยการสำนักฯ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เลขาธิการสภาการศึกษา)


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                     


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
            
 คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด