ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-310-2

คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา

สารบัญ
แนวคิดพหุปัญญา
แบบคัดกรองพหุปัญญาและการประยุกต์ใช้
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด