ภารกิจ เลขาธิการ

เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ให้เจ้าหน้าที่จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Bangkok) เข้าพบ
วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) ให้เจ้าหน้าที่จากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Bangkok) เข้าพบ...

อ่านต่อ

ถอดเทปสนทนารายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนาสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 KHz
เรื่อง สภาการศึกษาเดินหน้าพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒาคนตลอดช่วงชีวิต ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” โชว์วิสัยทัศน์พลิกโฉมการศึกษาไทยทุกมิติ
วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (นางสุทธศรี วงษ์สมาน) รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” หัวข้อ คุณภาพการศึกษา : ทางออกอนาคตประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด


ภารกิจ สกศ.

สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : ความอยู่รอดของประเทศไทย
วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : ความอยู่รอดของประเทศไทย” เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ เวทีกลาง หน้ากระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

เส้นทางสู่ความสำเร็จของ ICT ในสถานศึกษา
วันนี้ (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“เส้นทางสู่ความสำเร็จของ ICT ในสถานศึกษา”...

อ่านต่อ

สกศ. จัดสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” เดินหน้าประชุมกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมหัวข้อเรื่อง “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ๘๐ คน ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ ชั้น ๒ อาคาร สพฐ. ๔ กระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

สกศ. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ
วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดสัมมนาวิชาการ “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” ในหัวข้อ เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ ในงาน "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ มีผู้อำนวยการสถานศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า ๙๐ คน ...

อ่านต่อ

สกศ. เดินหน้าประชุมคณะอนุฯปฏิรูปกฎหมายการศึกษา นัด ๘
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ประเด็นเด่น สกศ.
บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา

บทบาทสภาการศึกษา กับการปฏิรูปการศึกษา...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ CFM พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๙ เครื่อง ...
[อ่านต่อ]
ประกาศการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) ๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
รับสมัครงาน
เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง เลื่อนการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้...
[อ่านต่อ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ประเภทบริหาร ระดับต้น...
[อ่านต่อ]
ประกาศ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
  

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .
 
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th