สถิติรายเดือน
เดือน/ปี Page View Unique IPs Sessions
03/2017 41,585 9,939 15,591
04/2017 43,996 12,760 18,013
05/2017 35,479 9,326 14,814
06/2017 41,031 10,748 16,649
07/2017 50,845 13,155 20,406
08/2017 63,959 20,928 30,808
09/2017 53,080 19,098 26,882
10/2017 43,433 14,734 21,294
11/2017 41,480 13,088 19,546
12/2017 31,649 11,040 15,628
01/2018 36,603 12,006 17,648
02/2018 33,948 10,842 15,860
Summary 517,088 157,664 233,139

หมายเหตุ
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์

Back Page