สถิติรายเดือน
เดือน/ปี Page View Unique IPs Sessions
08/2016 81,174 19,974 28,512
09/2016 80,530 21,732 30,939
10/2016 8,920 3,129 3,935
11/2016 26,678 4,748 8,414
12/2016 19,148 3,719 6,224
01/2017 25,630 4,764 8,278
02/2017 34,261 8,062 12,146
03/2017 41,585 9,939 15,591
04/2017 43,996 12,760 18,013
05/2017 35,479 9,326 14,814
06/2017 41,031 10,748 16,649
07/2017 50,845 13,155 20,406
Summary 489,277 122,056 183,921

หมายเหตุ
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์

Back Page