สถิติรายเดือน
เดือน/ปี Page View Unique IPs Sessions
04/2016 65,693 16,127 23,056
05/2016 57,228 14,390 20,286
06/2016 57,331 13,668 19,757
07/2016 53,084 14,181 19,442
08/2016 81,174 19,974 28,512
09/2016 80,530 21,732 30,939
10/2016 8,920 3,129 3,935
11/2016 26,678 4,748 8,414
12/2016 19,148 3,719 6,224
01/2017 25,630 4,764 8,278
02/2017 34,261 8,062 12,146
03/2017 41,585 9,939 15,591
Summary 551,262 134,433 196,580

หมายเหตุ
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์

Back Page