โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ รูปแบบสารคดีสั้น ...

การเช่าใช้งาน Firewall
การเช่าใช้งาน Firewall

การเช่าใช้งาน Firewall ...

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย"

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "บันทึกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทย" ...

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ...

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter)
โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter)

โครงการจดหมายข่าวสภาการศึกษา (OEC Newsletter) ...

โครงการบริการสืบค้นข่าวสารการศึกษา รูปแบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
โครงการบริการสืบค้นข่าวสารการศึกษา รูปแบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์

โครงการบริการสืบค้นข่าวสารการศึกษา รูปแบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ...

จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561
จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561

จ้างเอกชนจัดอาหารสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ชั้นนอกที่เป็นพื้นที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชน ประจำปี 2561 ...

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย
การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย ...

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์

โครงการเผยแพร่นโยบายการศึกษา ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ...

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ...