การจ้างเอกชนเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ ยี่ห้อ KONA หมายเลขครุภัณฑ์ 0140-00003/58