สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 12

เรื่อง บทบาทการศึกษากับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร  อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 

สนใจสอบถามการเข้าร่วมเสวนาได้ที่ โทร 0 2668 7123 ต่อ 2333


ดาวน์โหลด กำหนดการเสวนา ได้ที่นี่

Back Page