รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒ ก่อนประชุม ครม.สัญจร ที่นครสวรรค์

 

         เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน ช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ  เยี่ยมชมนิทรรศการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน. และมอบนโยบายการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของสำนักงาน กศน.ครั้งที่ ๔  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี (นายกฤตชัย อรุณรัตน์) เลขาธิการ กศน.พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด และผู้อำนวย กศน.อำเภอ ใน ๔ จังหวัด (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) ครู กศน.ตำบล ที่รับผิดชอบโครงการไทยยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน. จ.นครสวรรค์

 

 

 

ช่วงเช้า เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล) พร้อมด้วย (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารระดับสูง  และคณะของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

 

        ในวันนี้ช่วงเชัา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล) นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจเยี่ยม พบปะผู้ปกครอง และชมนิทรรศการภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยในสังกัด สอศ. ภาคเหนือ พร้อมด้วยเปินศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ๒ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ หลังจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือทั้งหมด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 

 

 

ท่านสามรถดูภาพบรรยากาศได้ที่