เลขาธิการสภาการศึกษาร่วมยินดีหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวสู่ปีที่ ๔๑

 

วันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๖๑) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร (นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๔๑ ของหนังสือพิมพ์มติชน ณ อาคารมติชน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร