สกศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

         วันนี้ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ )เลขาธิการสภาการศึกษา และ (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งตักบาตรอาหารแห้ง

        
        โดยมี (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย (พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และ (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

        เวลา ๐๗.๓๐ น. ( นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่หอประชุมคุรุสภา

 
 
 
 
 
         ทั้งนี้ เมื่อ รมว.ศึกษาธิการ เดินทางมาถึงหอประชุมคุรุสภา ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ จากนั้นได้เดินทางเข้าสู่ภายในหอประชุมฯ เพื่อทำพิธีจุดเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป และกรวดน้ำ รับพร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        เวลา ๐๘.๐๐ น.  (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) รมว.ศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ณ บริเวณด้านนอกหอประชุมคุรุสภา