วันนี้ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา และนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางศิริพร ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

 

         การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี คณะองคมนตรีคู่สมรส นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคู่สมรส ประธานศาลฎีกาพร้อมคู่สมรส สวนราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทารและตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการอิสระ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสากิจ และประชาชนทั่วไป รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๕๑ รูป จากวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
          หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์  ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา และนางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางศิริพร ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  ร่วมลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวัง


 


ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่


Back Page