เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ซึ่งในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป และถวายความเคารพด้วยกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวถวายราชสดุดี และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ บริเวณพิธีหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจัดบูธกิจกรรมและผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ชนะเลิศการประกวดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรที่ในพระบรมมหาราชวัง

 
 
 
 
 
 

Back Page