เลขาธิการสภาการศึกษา ปลูกป่าในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ ลพบุรี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันนี้ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ดร. กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ๕ องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะข้าราชการ ศธ. ร่วมปลูกป่าในโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำหรับโครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั้งประเทศ จำนวน ๙๙๙,๙๙๙ ต้น ทั่วประเทศ โดยส่วนกลางปลูกจำนวน ๕,๐๘๙ ต้น ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ท่านสามารถดูภาพบรรยาการได้ที่