วันนี้ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back Page