สกศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

          วันนี้ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ