เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็น

         วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.กมล รอดคล้าย) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ) ร่วมสนทนารายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกกาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "เดินหน้ายุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี