วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) ในช่วงบ่าย ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ เดินทางไปกราบนมัสการพระครูสมุห์เริงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือถึงการบริหารจัดการโรงเรียนพึ่งตนเอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัด ฯ โอกาสนี้ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี" และ ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้ง ให้โอวาทแก่นักศึกษาในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

Back Page