รมช.ศธ.และที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (สกศ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ศธ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

 

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี 

การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดสมุทรสาคร ณ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ศธจ. สมุทรสาคร และนายเผด็จ ตั้งธรรมากร เลขานุการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคผู้ใช้ และเยี่ยมชมผลงานนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โดยมี นายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผอ. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ สำหรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตของชุมชน ได้แก่ ชุมชนโค้งตาบาง ชุมชนไร่มะขาม และชุมชน “๑ คณะ ๑ เภอ” โดยมี ผศ. นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร มรภ. เพชรบุรี ให้การต้อนรับ

ท่านสามารถดูภาพบรรยากาศได้ที่