เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด รวมถึงแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส่วนราชการในระดับจังหวัด  มี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายพินิจ บุญเลิศ) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรหลัก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่นอกเหนือจาก กศจ. ในจังหวัด ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนนักเรียน นักศึกษาในสังกัด ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back Page