เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๙๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร สกศ. ร่วมรดน้ำขอพรท่านองคมนตรี (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

   
 
   
   


สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่ 

Back Page