สกศ. เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าและเพล พระสงฆ์ และสามเณร ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม

 

วันนี้ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สกศ. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ช่วงเพล

 
 
   
   
   
   
   
 


ช่วงเช้า

 

 
   
   
 
    

 

สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่ 

 

ช่วงเช้า

ช่วงเพล