สกศ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา

 

         วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เป็นประธานในงาน "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๐" โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ๔ องค์กรหลัก ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส ณ หอประชุมคุรุสภา