สกศ. ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

 


                   วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์ และดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๙,๙๘๙ รูป เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 
                      สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๙,๙๘๙ รูป ดังกล่าว จัดขึ้นทุกจังหวัด จังหวัดละ ๘๙ คน มีข้าราชการ สกศ. จำนวน ๔ คน ร่วมอุปสมบท ได้แก่ นายศราวุธ บุญคล่อง นายภาณุพงศ์ พนมวัน นายสุภสิทธิ์ ภูภักดี และนายมานพ ปลื้มวงษ์ ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๙ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้กำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ในส่วนกลางจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมกุฎกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

สามารถดูภาพบรรยาการได้ที่