รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมสนทนาประเด็นกลไกเร่งปฏิรูปวิชาชีพครูสู่ยุค ๔.๐

 

วันนี้ (๖ มีนาคม ๒๕๖๐) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) รับเชิญเป็นวิทยากรสนทนาสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. ในประเด็น "กลไกเร่งปฏิรูปวิชาชีพครูสู่ยุค ๔.๐" ณ อาคารออกอากาศสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ โมเดิร์นไนน์ ทีวี