สกศ. เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ

 

สกศ. เชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ หัวข้อสนทนา "กลไกเร่งการปฏิรูปวิชาชีพครูก้าวสู่ยุค ๔.๐"

วิทยากรร่วมรายการ โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดำเนินรายการโดย วิศาล ดิลกวณิช และสุนทรี อรรถสุข

ออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๔๕ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง ๙)