2 ถึงเวลาลุกขึ้นมาร่วม “ตั้งคำถาม-ค้นหาคำตอบ” การศึกษาไทยยุค “กระจายอำนาจ” ร่วมเฟ้นหา “เจ้าภาพการศึกษาหน้าใหม่” เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้

ถึงเวลาลุกขึ้นมาร่วม “ตั้งคำถาม-ค้นหาคำตอบ” การศึกษาไทยยุค “กระจายอำนาจ” ร่วมเฟ้นหา “เจ้าภาพการศึกษาหน้าใหม่” เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้