ถึงเวลาลุกขึ้นมาร่วม “ตั้งคำถาม-ค้นหาคำตอบ” การศึกษาไทยยุค “กระจายอำนาจ” ร่วมเฟ้นหา “เจ้าภาพการศึกษาหน้าใหม่” เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้

ค้นหาตอบให้กับการศึกษาไทย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงร่วมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดผลิตรายการสารคดีชุด “กขคง…ข้อนี้ไม่มีคำตอบ”
 
Download