ค้นหาตอบให้กับการศึกษาไทย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงร่วมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดผลิตรายการสารคดีชุด “กขคง…ข้อนี้ไม่มีคำตอบ”
 
Download

Back Page