สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2556
 
สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2555
 
สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2554
 
สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2553 
 
สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2552
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2551
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2550
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2549
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2548
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2547
 สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ.2546