การประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ “การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ “การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

H.E Mr. Anthony John Lynch  เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำงานพัฒนาการศึกษาไทย
H.E Mr. Anthony John Lynch เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำงานพัฒนาการศึกษาไทย

H.E Mr. Anthony John Lynch เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำงานพัฒนาการศึกษาไทย ในงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ "การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑" ระหว่างวันที่ ๒๘ -- ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ  กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาการศึกษาไทย
นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาการศึกษาไทย

นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ (เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) กล่าวสาระสำคัญของความร่วมมือดำเนินงานพัฒนาการศึกษาไทย ในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ “การมีส่วนร่วมยกระดับการศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ