เพลงการศึกษาสำคัญยิ่งสิ่งใด

เพลงการศึกษาสำคัญยิ่งสิ่งใด

เพลงการศึกษาสำคัญยิ่งสิ่งใด
เพลงการศึกษาสำคัญยิ่งสิ่งใด

บทเพลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย จากศิลปิน คาราบาว