เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

ตอนที่ 1 อ่านเพื่อความเข้าใจ
ตอนที่ 1 อ่านเพื่อความเข้าใจ

ตอนที่ 1 อ่านเพื่อความเข้าใจ